Bezdrôtový internet AIR
Služby pre domácnosť
INTERNET
AIR SENIOR
INTERNET
AIR 5

Stabilné bezdrôtové pripojenie pre seniorov

 • Služba je určená pre klientov vo veku 55 rokov a viac, s trvalým pobytom v mieste pripojenia.
 • Služba je vhodná na prezeranie web stránok, sociálne siete, Skype, chat, e-mail, sťahovanie súborov
 • Úspora času – pri sťahovaní filmov za pár minút, hudobných skladieb za pár sekúnd.
 • Žiadne obmedzenia pri sťahovaní dát.

Info:

Rýchlosť sťahovania  2M bit/s
Rýchlosť odosielania 512k bit/s
Cena aktivácie služby  29,00 €
Viazanosť 24 mesiacov

 

 

 

 

 
 

Mesačný poplatok 9,90 €

Objedať

 

Základné bezdrôtové pripojenie pre domácnosti

 • Služba je určená pre začínajúcich a nenáročných užívateľov internetu
 • Služba je vhodná na prezeranie web stránok, Sociálne siete, chat, e-mail, sťahovanie súborov
 • Úspora času – pri sťahovaní filmov za pár minút, hudobných skladieb za pár sekúnd.
 • Žiadne obmedzenia pri sťahovaní dát.

Info:

Rýchlosť sťahovania  5M bit/s
Rýchlosť odosielania 1M bit/s
Zriadenie služby s viazanosťou 24 mesiacov     1,00 €
Zriadenie služby s viazanosťou 12 mesiacov    49,00 €
Zriadenie služby bez viazanosti                           99,00 €
Prenájom prijmacieho zariadenia jdnorázovo      49,00 €

 

 

 

 

 
Mesačný poplatok 9,90 €
WiFi Router zadarmo *

Objednať

* pri viazanosti 24 mesiacov


AAA

INTERNET
AIR 10
INTERNET
AIR 15

Bežné bezdrôtové pripojenie pre domácnosti

 • Služba je určená pre pre mladých užívateľov internetu
 • Služba je vhodná na prezeranie web stránok, Sociálne siete, chat, e-mail, sťahovanie súborov, Online video
 • Rovnaká cena paušálu počas celej doby viazanosti
 • Žiadne obmedzenia pri sťahovaní dát

Info:

Rýchlosť sťahovania  10M bit/s
Rýchlosť odosielania 2M bit/s
Zriadenie služby s viazanosťou 24 mesiacov     1,00 €
Zriadenie služby s viazanosťou 12 mesiacov    49,00 €
Zriadenie služby bez viazanosti                           99,00 €
Prenájom prijmacieho zariadenia jdnorázovo      49,00 €

 

 

 

 

 
Mesačný poplatok 13,90 €
WiFi Router zadarmo *

Objedať

* pri viazanosti 24 mesiacov

 

Štandardné bezdrôtové pripojenie pre domácnosti

 • Služba je určená pre náročných užívateľov internetu
 • Služba je vhodná na Sociálne siete, sťahovanie objemných súborov, Online video Online hry
 • Rovnaká cena paušálu počas celej doby viazanosti
 • Žiadne obmedzenia pri sťahovaní dát

Info:

Rýchlosť sťahovania  15M bit/s
Rýchlosť odosielania 3M bit/s
Zriadenie služby s viazanosťou 24 mesiacov     1,00 €
Zriadenie služby s viazanosťou 12 mesiacov    49,00 €
Zriadenie služby bez viazanosti                           99,00 €
Prenájom prijmacieho zariadenia jdnorázovo      49,00 €

 

 

 

 

 
Mesačný poplatok 15,90 €
WiFi Router zadarmo *

Objednať

* pri viazanosti 24 mesiacov


AAA

© Copyright – www.free-zona.sk
Tvorba webstránok - GRANDIOSOFT