Informácia pre koncových užívateľov

1. Identifikačné údaje podnikuObchodné meno: free-zona s.r.o.
Sídlo: Námestie baníkov 35, 048 01 Rožňava
IČO:  44 356 358, IČ DPH: SK2022672168, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 22407/V

2. Rozsah ponúkaných služieb
Spoločnosť free-zona s.r.o.poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb, pričom podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii v Zákazníckom centre a na 
www.free-zona.sk,
a to najmä v príslušných
všeobecných podmienkach
a v 
cenníkoch

3. Štandardné zmluvné podmienky
Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Všeobecné podmienky pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tejto stránke www.free-zona.sk,

Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi free-zona s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 mesiac.

4. Štandardné ceny
Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze:
Služby a ceny

5. Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach

6. Druhy ponúkaných servisných služieb
Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na uvedenom odkaze: Kontakty

7. Mechanizmy na urovnanie sporov
Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach

8.Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky
Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou free-zona s.r.o., zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo 
všeobecných podmienkach
k príslušnej službe a najmä v príslušnej časti 
cenníka
pre danú službu.

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkovfree-zona s.r.o.  ako transparentný operátor pristupuje rovnako ku všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami. 

10. Informácie o kvalite služiebInformácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti free-zona sú uvedené v príslušných všeobecných podmienkach a v príslušnej časti cenníka pre poskytovanie danej služby.

11. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho.free-zona s.r.o. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

12. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa sa nachádza v „Cenníku” ktorý je na uvedenom odkazeSlužby a ceny
Informácie ohľadom parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku (ktoré majú za následok, blokovanie resp. spomalenie vybraných portov) podnik žiadnu službu neblokuje

13. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr
Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.
Vo všeobecnosti uplatňuje free-zona s.r.o. politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

14. Bez poplatku informácie
Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov dostupných na uvedenom odkaze: Kontakt

© Copyright – www.free-zona.sk
Tvorba webstránok - GRANDIOSOFT